Regulamin - APARTAMENT MES ŁUKĘCIN

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin


APARTAMENTY, POKOJE GOŚCINNE "MES"

1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba pobytu trwa od godziny 1
6.00 do godziny 10.00.
2. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanego wolnego lokalu.
3. Gość winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Należność, o której mowa pomniejszona jest o wysokość zadatku. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Ilość osób zakwaterowanych w lokalach nie może przekraczać ilości osób wskazanych przez Gościa podczas dokonywania rezerwacji.
4. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z Gościem do odmowy zameldowania
i wydania klucza do lokalu.
5. W dniu przyjazdu, w trakcie meldowania zostanie wydana karta parkingowa wraz z przepustką uprawniającą do bezpłatnego parkingu niestrzeżonego na terenie Ośrodka Blue Mare.
6. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie pokoju. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym pokoju i urządzeń w nim się znajdujących.
7. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń, co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do lokalu, równoznaczne jest
z tym, że lokal został oddany do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.
8. Obsługa nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego mieszkania. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń mających wpływ na ogólne bezpieczeństwo.  
9. Właściciel lokali MES nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do Gościa.
10. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do lokalu rzeczy (np. poduszek, urządzeń, itd). Prosimy o dbanie o wynajęte mieszkanie, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
11. W pokojach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
12. Osoby odwiedzające Gościa zobowiązują się do opuszczenia lokalu najpóźniej do godz. 22.00, nie mają one prawa do korzystania z miejsc parkingowych na terenie Ośrodka.
13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w lokalach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilających energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem obiektu i mogących spowodować zagrożenie pożarowe, np. grzałki elektryczne, piecyki gazowe, grzejniki elektryczne czy farelki.
14. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność lokalu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany lokal osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu mieszkania.
15. Wynajęty lokal należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
16. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do 7.00.
17. Opłata za zgubione klucze wynosi 100 zł.
18. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela lokalu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
19. Fakturę VAT za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostanie ona wysłana listem poleconym na wskazany adres.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego